Khu đô thị nhà ở tập thể Ecohome 1 & 2 là một Nhà cao tầng bước đầu tiên